1

Tor Arild Hegstad

Når vi skal rekruttere selgere eller spesialister, da
benytter vi dette selskapet. De har en klar og tydelig fokus
samt lang erfaring som vi nyter godt av i våre prosesser.