1

Bjørn Anskau

«Engasjement, nettverk, kompetanse og evnen til gang på gang å løse oppdragene har resultert i et mangeårig samarbeid med Viso. For oss er det viktig å ha en rekrutteringspartner som kjenner oss godt, og formidler det rette bildet til nye kandidater. Vi har fått gjentatte tilbakemeldinger fra kandidater og nyansatte om god og profesjonell oppfølging».