1

Rekruttering & Rådgivning

Skal vi gjøre en god jobb på rekrutteringsområdet må vi som rådgivere ha god kompetanse om våre oppdragsgivere. Det er en av hovedgrunnene til at vi legger ned en del tid sammen med våre oppdragsgivere før vi starter våre oppdrag. Dette gjør at vi vil være bedre i stand til å identifisere og finne de kandidatene som vil passe inn i oppdragsgiveres organisasjon.

Innen rekruttering leverer vi ulike tjenester eksempelvis innen søk og utvelgelse. Vi benytter standardiserte prosesser. Disse har vi videreutviklet gjennom mange år. Det gjør at vi hele tiden kan jobbe mest mulig optimalisert mot den enkelte kunde/prosjekt.

Vi rekrutterer til ulike kategorier og områder slik som:
* Software utvikling
* IT infrastruktur
* Marked og salg
* Konsulenter og prosjektledere
* HR og personal
* Økonomi, regnskap og finans
* Logistikk, innkjøp og produksjonskonsulenter