1

Personvernerklæring

Viso AS er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern ihht. General Data Protection Regulation (GDPR) som er et EU-regulativ (gjeldende fra 25. mai 2018).

Innsamling av informasjon   

  • Informasjon fra søknader/CVer  og oppdateringer i forbindelse med søknader på stillinger
  • Informasjon gjennom «Søk med LinkedIn» funksjon eller tilsvarende
  • Data i aggregert form ved besøk på siden – eksempelvis: trafikkdata, lokasjons data o.l.
  • E-post korrespondanse med oss i forbindelse med din søkeprosess(er)
  • Der systemet setter cookies/informasjonskapsler i nettleseren

Hvordan informasjonen brukes

Innsamlet informasjon brukes hvor det er nødvendig for å kunne:

  • Levere våre tjenester til deg og kommunisere med deg rund disse tjenestene
  • Gjennomføre vurderinger av dine kvalifikasjoner i forbindelse med rekrutteringer
  • Kunne informere om relevante muligheter og overholde lovmessige forpliktelser.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Viso er behandlingsansvarlig og de som eier innlagte/oversendte data. Vi benytter oss av underleverandører til å utføre databehandleroppgaver (lagring, drift og vedlikehold).

Tredjeparter

Vi vil behandle dine personopplysninger. Opplysninger om deg vil også kunne bli presentert for kunder av Viso, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. Disse tredjepartene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til tilknyttede tjenester hos tredjepart.

Innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger

Du har, rett til å kreve innsyn, retting og/eller sletting som beskrevet i personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Kravet besvares kostnadsfritt og innen 30 dager. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke så gjøres det ved at du kontakter oss – så sletter vi dine personopplysninger i våre systemer. Som kandidat kan du når som helst be oss om å slette din profil hos oss, da kan du ta kontakt med oss på e-post: info@viso.no så gjør vi dette for deg.

Ønsker du innsyn i informasjon vi har på deg, eller har du spørsmål til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: info@viso.no