1

Om oss

Vi hjelper deg med å rekruttere de beste menneskene og bygge de mest effektive teamene for din virksomhet.

Viso er først og fremst et rekrutteringsfirma. Samtidig leverer vi også tjenester relatert til de menneskelige ressursene i organisasjonen. Våre rådgivere er spesialister innen ulike områder/bransjer og har mange års erfaring både som rådgivere og som operative ledere. Vi har derfor gode forutsetninger for å kunne sette oss inn i våre kunders behov og utfordringer. Eksempelvis kan vi ved hjelp av internasjonalt anerkjente metodikker utvikle gode arbeidsgivere, ledere og medarbeidere.